Goytun

Goytun

White-tailed eagle. White tailed eagle at Rost island/lofoten Islands, NORWAY Stock ImageWhite-tailed eagle. White tailed eagle at Rost island/lofoten Islands, NORWAY