Meredithb91

Meredithb91

Cello Detail 4. Black and white detail of cello bridge Stock PhotographyCello Detail 4. Black and white detail of cello bridge