Pavol Dvorscik

Pavol Dvorscik

Donkey. Domestic Donkey in North Cyprus Stock PhotosDonkey. Domestic Donkey in North CyprusPAIRS OF DONKEYS. Pairs of wild donkeys in north cyprus Stock PhotosPAIRS OF DONKEYS. Pairs of wild donkeys in north cyprusSymbol of tragedy. Ancient mask Stock ImageSymbol of tragedy. Ancient maskParting. Goodbye hand during rotation of mission Stock PhotosParting. Goodbye hand during rotation of mission